Przykładowy montaż oczyszczalni IN Dran

Montaż oczyszczalni IN Dran Szewce okolice Wrocławia.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków IN Dran pakiet E 64 (max. Przepływ dobowy 750l/d) wyposażony został w:

- osadnik gnilny SA 3000,

- IN-DRAN-6modułów,

- rura rozsączająca 7,5 mb  PE 110,

- nadbudowa-6 kręgów,

- pokrywa,

- geowłóknina;  i przepompowni ścieków oczyszczonych.

   Montaż oczyszczalni na posesji w Szewcach był skomplikowany, ponieważ woda gruntowa wg badań gruntowych w okresach podwyższonych utrzymywała się na ok 50 cm poniżej powierzchni terenu. Dlatego też wybór Inwestora padła na oczyszczalnie IN Dran, która posiada, krótki drenaż, niemniej jednak  konieczne było zastosowanie przepompowni ścieków oczyszczonych i ułożeni pakietów rozsączających w kopcu inflitracyjnym.