Nasze realizacje -> Montaż biologicznej oczyszczalni ZBB 7C Pełczyce, Wocław

Zakres prac obejmował dobór i montaż przydomowej biologicznej oczyszczani ścieków.