Szamba -> Szamba z tworzywa sztucznego HDPE, PEHD

Zbiornik bezodpływowy

 

to rozwiązanie zwane potoczenie „szambem”. Jest to urządzenie bardzo proste, lecz uciążliwe w użytkowaniu. Polega na umieszczeniu w gruncie w pobliżu nieruchomości (w odległości ok. 10 m) szczelnego zbiornika z żelbetonu, polietylenu PEHD lub HDPE, którego zadaniem jest przechowanie zanieczyszczeń przez okres około 10 - 14 dni. Po tym czasie wóz asenizacyjny powinien odebrać ścieki i przewieźć do oczyszczalni lub stacji zlewczej. Wielkość zbiornika zależy od liczby mieszkańców nieruchomości. Czteroosobowa rodzina powinna posiadać zbiornik o objętości ok. 8,4 mWynika to z przeliczenia emitowanych ścieków przez okres 14 dni   

 4 os. ∙ 0,15m3 ∙ 14 dni = 8,4 m3

Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne) firmy Wobet-Hydret z polietylenu ( HDPE ) przeznaczone są do gromadzenia ścieków. Przystosowano je do przykrycia warstwą gruntu do 1,0 m. Standardowa wysokość nadbudowy włazu rewizyjnego zbiornika wynosi około 0,3 m, ale można ją zwiększyć poprzez stosowanie i łączenie nadbudów. Dodatkowe nadbudowy do szamb HDPE dostępne są w wysokościach od 0,3m do 1,5m. Istnieje możliwość fabrycznego połączenia nadbudów włazu rewizyjnego do żądanej wysokości. Poniższa tabela zawiera podstawowe wymiary szamb dostępnych w naszej ofercie.

 

 

Koszty eksploatacji szamba w porównaniu z innymi rozwiązaniami kanalizacji indywidualnej wypadają niekorzystnie, ponieważ jednorazowy wywóz nieczystości wozem asenizacyjnym kosztuje, w zależności od regionu od 100 do 200 zł. Zakładając opróżnianie szamba w cyklach dwutygodniowych, koszt wywozu kształtuje się w cenie od 2600 zł do 5200 zł na rok.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółową kalkulacją.

  Porównanie kosztów eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków i szamba