Porównanie kosztów eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków i szamba

Przydomowa oczyszczalnia ścieków kosztuje rocznie 200 zł a szambo 3000 zł

Dokonując porównania ekonomicznego instalacji i użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem) dla 4 RLM w okresie 10-letniej eksploatacji, uwzględniono koszty zakupu, montażu i użytkowania dwóch modeli przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiornika bezodpływowego, eksploatowanych przez typową czteroosobową rodzinę w domu jednorodzinnym dla warunków panujących na Dolnym Śląsku.

.

Przeprowadzając symulację kosztów, przyjęto następujące założenia:

- inflacja na poziomie 4% w skali roku,

- wszystkie podane ceny są cenami brutto,

- wywóz nieczystości ze zbiornika bezodpływowego o objętości 10 m3, odbywa się w cyklach dwutygodniowych (4 os. ∙ 150dm3/d ∙ 14 d = 8,4 m3), a jego jednorazowy koszt wynosi 120 zł,

- wywóz nieczystości z osadnika gnilnego odbywa się raz w roku, a jego jednorazowy koszt wynosi 120 zł,

- w oczyszczalniach z osadnikiem jest stosowany biopreparat w ilości 2 opakowań na rok, koszt jednego opakowania to 50 zł,

- pobór prądu i czas pracy urządzeń elektrycznych jest zgodny z informacjami podanymi przez producenta i wynosi 170 kWh,

- cena jednej kWh wynosi 0,2863 zł dla stawki całodobowej

Obliczenia na podstawie założeń:

- zbiornik bezodpływowy (szambo):

            Koszty inwestycyjne - 6 500 zł

            Ilość wywozów, wywóz co 14 dni - 365 dni/ 14 = 26 wywozów rocznie

            Roczny koszt wywozów zanieczyszczeń - 120 zł x 26 = 3 120 zł

            Roczny koszt eksploatacji - 3 120 zł

Suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych po roku - 9 620 zł

Suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w okresie 10 lat - 43 959 zł

- oczyszczalnia z drenażem:

            Koszty inwestycyjne - 7 000 zł

            Ilość wywozów w roku - 1

            Roczny koszt wywozu zanieczyszczeń - 1 x 120 zł = 120 zł

            Biopreparat, jedno opakowanie - 50 zł

            Ilość biopreparatu rocznie - 2 opakowania

            Roczny koszt biopreparatu - 2 x 50 zł = 100 zł

            Roczny koszt eksploatacji - 120 zł + 100 zł = 220 zł

Suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych po roku - 7 220 zł

Suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w okresie 10 lat - 9 641 zł

- oczyszczalnia z osadem czynnym

            Koszty inwestycyjne - 11 500 zł

            Ilość wywozów w roku - 1

            Roczny koszt wywozu zanieczyszczeń - 1 x 120 zł = 120 zł

            Biopreparat jedno opakowanie - 50 zł

            Ilość biopreparatu rocznie - 2 opakowania

            Roczny koszt biopreparatu - 2 x 50 zł = 100 zł

            Zapotrzebowanie na energię - 170 kWh/rocznie

            Roczny koszt energii elektrycznej - 170 x 0,2863 = 48,67 zł

            Roczny koszt eksploatacji - 120 zł + 100 zł + 48,67 zł = 268,67 zł          

            Suma kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych po roku - 11 768,67 zł

Roczne koszty eksploatacyjne w dziesiątym roku użytkowania - 382,40 zł