Przepompownie ścieków Wrocław

 

Zakres oferty przepompowni obejmuje zarówno same zbiorniki jak i kompletne przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych. Pompy do ścieków oferowane są z wirnikami typu VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm. Opcjonalnie oferowane są pompy z rozdrabniaczami.

W przypadku indywidualnych ofert, wysokość zbiornika i typ pompy dobierane są indywidualnie.

 

Jako wyposażenie dodatkowe do przepompowni jedno-pompowych oferowane są skrzynki zabezpieczająco-alarmowe oraz sterujące do pomp jednofazowych. Pompy trzyfazowe wyposażone są standardowo w skrzynkę zasilającą.

            Przepompownie oferowane przez firmę można podzielić na dwie kategorie:

Przeznaczone do pompowania brudnych mediów, niezawierających zanieczyszczeń stałych bądź włóknistych, bądź wstępnie oczyszczonych w osadnikach gnilnych. Do tej grupy zaliczamy przepompownie typu P60. Przepompownie w/w typów stosowane są w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków i w związku z niekorzystnym układem spadków lub wysokim poziomem wód istnieje konieczność przepompowania do drenażu w nasypie lub w dalej położone miejsce. Znajdują również zastosowanie jako element oczyszczalni ścieków z reaktorem ZBO.

 

 

 Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/