Separatory Wrocław

Separatory

to urządzenia służące do oddzielania substancji niepożądanych od wód roztopowych, deszczowych, kanalizacyjnych. Woda, ścieki przepływając przez separator zostają w sposób mechaniczny separowane w procesie sedymentacji i flotacji. Instalacja separatorów jest konieczna w zakładach usługowych i produkcyjnych wprowadzających duże ilości tłuszczów i substancji ropopochodnych do kanalizacji, celem zatrzymania, zmagazynowania i odprowadzenia  tych substancji  oraz uniknięcia zatkania przewodów kanalizacyjnych. Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/