Separatory węglowodorów Wrocław

Separatory węglowodorów

Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. Oferowane separatory zintegrowane są z osadnikiem o pojemności od 100 do 300 razy większej od przepływu nominalnego. Umożliwia to dobór urządzenia w zależności od ilości osadu kanalizacyjnego. Separatory wyposażone są we wkład koalescencyjny, umożliwiający uzyskanie poziomu substancji ropopochodnych, na odpływie, poniżej 5 mg/l.

Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/

Opis oferowanych typoszeregów

Oferowane separatory można podzielić na dwie grupy:

- separatory do przejęcia całości przepływu, z których, ze względu na osadnik, rozróżniamy dwa typoszeregi: 

BSK - separatory dla małej i średniej ilości osadów kanalizacyjnych

TSK - separatory dla dużej ilości osadów kanalizacyjnych (w tym również myjni pojazdów); 

- separatory wyposażone w instalację obejścia burzowego, zwiększającą przepustowość maksymalną:

BSK-B, TSK-B - separatory z obejściem burzowym zwiększającym 5-krotnie przepływ nominalny