Systemy do rozsączania deszczówki Wrocław, wody deszczowej

Systemy rozsączania wody deszczowej

Gdy w pobliżu lokalizacji zbiornika podziemnego nie została poprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogolnospławna, a także brak jest zbiornika otwartego lub kanału, należy rozważyć zainstalowanie za zbiornikiem systemu rozsączającego. System rozsączający  służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu do zbiornika. Zdarza się bowiem, iż pojawiające się długotrwałe lub nawalne deszcze doprowadzają do zbiornika większą ilość wody, niż wynosi jego pojemność retencyjna. W takim wypadku nadmiar wody musi zostać odprowadzony poza zbiornik.

 

System rozsączania - skrzynki rozsączająceSystem rozsączania - studnie chłonne

AquaBlok® to wykonany z polietylenu prawie idealny sześcian, o ściance 54 cm, pojemności 150 litrów i wadze 8 kg. Bardzo łatwy w transporcie i wytrzymały na obciążenie pionowe do 2,5 tony/m2. Komplet obejmuje dwa AquaBloki oraz geowłokninę niezbędną do ich owinięcia. Celem stosowania geowłokniny jest niedopuszczenie, aby woda i drobiny gruntu dostały się z otoczenia do wnętrza AquaBlokow. Z drugiej strony woda nagromadzona wewnątrz skrzynek rozsączających musi swobodnie i bez przeszkód przesączać się na zewnątrz do otaczającego system gruntu. Gdy konieczny jest montaż systemu rozsączającego w terenie o sporym obciązeniu np. pod parkingami, stosuje się wtedy AquaBloki w wersji ciężkiej o wytrzymałości na obciążenie pionowe 15 ton/m2.

Pełen asortyment produktów znajduje się na stornie naszego sklepu internetowego http://aquatechnika.com.pl/